Rejestracja na konferencję:

Rozszerzone Posiedzenie Klubu Torakochirurgów Polskich - 40-lecie

Dane personalne:

Dane zawodowe:

Dodaj koleją specjalizację

Dodatkowe informacje:

Dane finansowe:

Cena netto Stawka podatku Cena brutto
487.80 zł 23% 599.99 zł