Rejestracja na konferencję:

XXIX Konferencja Sekcji Chorób Naczyniowych PTN

Dane personalne:

Dane zawodowe:

Dodaj koleją specjalizację

Dane finansowe:

Cena netto Stawka podatku Cena brutto
0.00 zł 0% 0.00 zł