Rejestracja na konferencję:

CHOROBA OLIGOMETASTATYCZNA – online

Dane personalne:

Dane zawodowe:

Dodaj koleją specjalizację

Dane finansowe:

Cena netto Stawka podatku Cena brutto
162.60 zł 23% 200.00 zł