Rejestracja na konferencję:

III Konferencja Sekcji Neurorehabilitacji PTN

Dane personalne:

Dane zawodowe:

Dodaj koleją specjalizację

Dane finansowe:

Cena netto Stawka podatku Cena brutto
0.00 zł 0% 0.00 zł