Rejestracja na konferencję:

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „NEURODEGENERACJE 2022”

Dane personalne:

Dane zawodowe:

Dodaj koleją specjalizację

Dodatkowe informacje:

Dane finansowe:

Cena netto Stawka podatku Cena brutto
284.55 zł 23% 350.00 zł

Opcje dodatkowe: