Rejestracja na konferencję:

X ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ - 2022

Dane personalne:

Dane zawodowe:

Dodaj koleją specjalizację

Dodatkowe informacje:

Dane finansowe:

Cena netto Stawka podatku Cena brutto
243.90 zł 23% 300.00 zł