Rejestracja na konferencję:

X ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ 2022

Dane personalne:

Dane zawodowe:

Dodaj koleją specjalizację

Dodatkowe informacje:

Dane finansowe:

Cena netto Stawka podatku Cena brutto
162.60 zł 23% 200.00 zł