Rejestracja na konferencję:

X Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej 2022 | online

Dane personalne:

Dane zawodowe:

Dodaj koleją specjalizację

Dodatkowe informacje:

Dane finansowe:

Cena netto Stawka podatku Cena brutto
81.30 zł 23% 100.00 zł